Oto plan lekcji dla naszych nauczycieli ...


WojtaszMikołajczykAdamekDziałoszyńskaKubiak
KunaMatuszczak Nagel PietrzykowskaPuchalska
PuchalskiTomaszewskaSibińskaPiotrowskaSznajder
Staszak
Astar Plany Lekcji.
www.astar05.pl