Oto plan lekcji dla naszych nauczycieli ...


WojtaszMikołajczykAdamekDziałoszyńskaKubiak
KuszaMatuszczakNagel PietrzykowskaPuchalska
PuchalskiSibińskaSznajderTomaszewskaTrzcielińska
PiotrowskaStaszak
Astar Plany Lekcji.
www.astar05.pl